Liczba odwiedzin strony: 20013 Osób na stronie: 1
 

Bajgierowicz A. Kancelaria radcy prawnego

 
 
Bajgierowicz A. Kancelaria radcy prawnego
 
al. Jana Pawła II 25a
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 54 poz. 326 - Zm.: ustawa o drogach publicznych
USTAWA z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 1) (Dz. U. z dnia 31 marca 2008 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 4 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu: "26)  transeuropejska sieć drogowa - sieć drogową określoną w decyzji nr...
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1135 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Rej. 274/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany...